กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไทย- -กษัตริย์และผู้ครองนคร. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 33 พุทธศักราช 2552
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ2. ไทย- -กษัตริย์และผู้ครองนคร
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม