กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเอกสารประกอบคำขอให้ประเมินบุคคล ของ นางไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ ผู้ขอรับการประเมินตำแหน่งเชี่ยาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่
หัวเรื่อง1. การประเมิน2. ไพฑูรย์ศรี ณ เชียงใหม่ - - ผลงาน
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม