กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา . พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สมาคมสงเคราะห์สัตว์
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการทรงงานของพ่อในความทรงจำ เล่ม 2
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งปราโมทย์ ไม้กลัด
หัวเรื่อง1. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- . -- พระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์สมาคมสงเคราะห์สัตว์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 1
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. 2. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์1789
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องA New Survey OF Universal Knowledge Encyclopaedia Britannica Volume 4
เลขเรียก031
ผู้แต่งWilliam Benton, Publisher
หัวเรื่อง1. 2. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์Encyclopaedia Britannica
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe new universal library (NEB-PHO)
เลขเรียก030 (NEB-PHO)
ผู้แต่งCaxton Publishing Company
หัวเรื่อง1. 2. Encyclopedia and dictionaries
สำนักพิมพ์The Caxton Publishing Company
ปีที่พิมพ์1968
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชลัญจกร
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. 2. กกุธภัณฑ์
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระสุวรรณสาม ตติยชาติแห่งพระบารมี
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งธีระพันธ์ ลอไพบูลย์และคณะ
หัวเรื่อง1. 2. ชาดก,3. นิทานคติธรรม,4. ทศบารมี
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ : แนวทางสู้การปฏิบัติ
เลขเรียก001.422
ผู้แต่งสุวิมล ติรกานันท์
หัวเรื่อง1. 2. สังคมศาสตร์ - - วิจัย
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe King of thailand in world focus
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งForeign Correspondents Club of Thailand
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-
สำนักพิมพ์Foreign Correspondents Club of Thailand
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องCOMPUTER APPLICATIONS IN CONTRUCTION
เลขเรียก004.02
ผู้แต่งPaulson, Boyd C.
หัวเรื่อง1. Engineering - - Management - - Data . processing2. Construction industry - - Management - - Data Processing
สำนักพิมพ์McGRAW - HILL
ปีที่พิมพ์1995
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องINFORMATION TECHNOLOGY FOR MANAGEMENT
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งTURBAN EFRAIM
หัวเรื่อง1. Management . information systems
สำนักพิมพ์John Wiley {38} Sons {44} Inc.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมหาชนก ทุติชาติแห่งพระบารมี
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งธีระพันธ์ ลอไพบูลย์และคณะ
หัวเรื่อง1. ชาดก2. ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,3. ,4. ทศบารมี,5. วรรณกรรมพุทธศาสนา
สำนักพิมพ์คอมฟอร์ม
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากยอดเขาถึงใต้ทะเล ธรรมชาติแห่งชีวิต ที่ต้องเรียนรู้...ใช้ประโยชน์...และสร้างจิตสำนึก
เลขเรียก333.953
ผู้แต่งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
หัวเรื่อง1. นิเวศวิทยา - - ไทย - - รวมเรื่อง2. พันธุ์ศาสตร์พืช,3. ,4. การอนุรักษ์พืช,5. การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ,6. พืช -- พันธุศาสตร์
สำนักพิมพ์เอดีสัน เพรส โพรดักส์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม