กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Accrediation. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลด้วยระบบ TQM และ Hospital Accerditation : กรณีศึกษาของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งชาตรี บานชื่น
หัวเรื่อง1. Accrediation2. Hospital administration,3. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล,4. ชาตรี บานชื่น - - ผลงาน
สำนักพิมพ์ศูนย์สารสนเทศ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม