กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Bank Notes - - Catalogs. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องHong Kong Coin Aucition
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Taisei Gallery
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 30
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 32
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin auction Baldwin-Ma-Gillio-Monetarium Catalogue 31
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin auction Taisei-Baldwin-Gillio Catalogue 27
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin dealers -- Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Taiaei Stamps {38} Coins
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม