กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Coin - - Catalogs. พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องHong Kong coin Auction Catalogue 35
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong cion Auction Catalogue 33
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong Coin Aucition
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Taisei Gallery
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin auction Baldwin-Ma-Gillio-Monetarium Catalogue 31
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 30
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 32
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank Notes - - Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 34
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องSingapore coin Auction Catalogue 36
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes -- Catalogs
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม