กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Culture พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแผนที่ประวัติศาสตร์ (สยาม) ประเทศไทย
เลขเรียก912.593
ผู้แต่งสุจิตต์ วงษ์เทศ
หัวเรื่อง1. Thai histor2. วัฒนธรรมไท,3. Cultur,4. Social aspect,5. ไทย - - แผนที,6. ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - แผนที,7. ไทย - - แผนที่ - - ประวัต
สำนักพิมพ์มติชน ปากเกร็ด
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม