กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Database management พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องRelational Database! Using Dbase III Plus
เลขเรียก005.74
ผู้แต่งPrice, Wilson
หัวเรื่อง1. DATABASE MANAGEMEN2. DBASE III PLUS (COMPUTER FILE,3. dBASE III plus (Computer program
สำนักพิมพ์Mitchell Pub.
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDatabase Management Using dBASE IV and SQL
เลขเรียก005.756
ผู้แต่งGrauer, Robert
Barber, Maryann
หัวเรื่อง1. DATABASE MANAGEMEN2. Database management - - Computer program,3. dBASE IV (COMPUTER PROGRAM,4. dBASE IV plus(computer programs,5. Program compute,6. SQL (COMPUTER PROGRAM LANGUAGE
สำนักพิมพ์Mitchell McGraw-Hill
ปีที่พิมพ์1992
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องDesigning Geodatabases
เลขเรียก910.285
ผู้แต่งArctur, David
Zeiler, Michael
หัวเรื่อง1. Geographic information system2. Information storage and retrieval systems - - Geograph,3. Database desig,4. Database managemen
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม