กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Decision making. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระบวนการตัดสินใจ : Decision making
เลขเรียก658.403
ผู้แต่งวีระพล สุวรรณนันต์
หัวเรื่อง1. การวินิจฉัยสั่งการ2. การตัดสินใจ,3. Decision making
สำนักพิมพ์ประยูรวงศ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม