กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Excel. พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนลัด Excel 5 สำหรับวินโดวส์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดีนส์, ชีล่า เอส.
หัวเรื่อง1. Excel2. เอ็กเซล 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการออกแบบและคำนวณฐานรากชิดเขตกรณีฐานแผ่ ด้วยโปรแกรม Excel
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งนภัทร์ ฐิตานุกูล
หัวเรื่อง1. โปรแกรม Excel2. นภัทร์ ฐิตานุกูล- -ผลงาน
สำนักพิมพ์พัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้โปรแกรม Excel ช่วยคำนวณถอดสิ่งปลูกสร้าง
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเอกราช นาคเกิด
หัวเรื่อง1. โปรแกรม Excel2. เอกราช นาคเกิด- -ผลงาน
สำนักพิมพ์ประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสร้างตารางงาน และบริหารข้อมูลด้วย Excel 2003
เลขเรียก005.54
ผู้แต่งอัมรินทร์ เพ็ชรกุล
หัวเรื่อง1. โปรแกรมประยุกต2. โปรแกรม Excel
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม