กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Human rights. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประเทศไทยกับสันติภาพโลก
เลขเรียก327.1
ผู้แต่งศ.นายแพทย์ ประเวศ วะสี
หัวเรื่อง1. สิทธิมนุษยชน2. สันติภาพ,3. Human rights
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม