กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา SQL (Computer program language). พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องInformix Guide To SQL : Reference
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInformix Guide To SQL : Syntax
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งInformix
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)
สำนักพิมพ์Informic Softeare
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAny SQL (Structured Query Language)
เลขเรียก005.133
ผู้แต่งดวง บงกชเกตุสกุล,
หัวเรื่อง1. SQL (Computer program language)2. ภาษาคอมพิวเตอร์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม