กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Thailand. พบจำนวนทั้งสิ้น 35 รายชื่อ

ชื่อเรื่องGreat Celebrations For A Great King
เลขเรียกR 923.1593
ผู้แต่งLaurie Rosenthal
Ian MatthewsSomchai Charoenwanich.
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927- -- Anniversaries, etc2. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927- -- Pictorial works,3. Festivals -- Thailand,4. Thailand -- Anniversaries, etc
สำนักพิมพ์s.n.
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHis Majesty King Bhumibhol Adulyadej and his development work
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งThailand. Office of Co-ordinating Committee for Royal Development Project.
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2. Agriculture - - Thailand
สำนักพิมพ์Bangkok Printing
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องConcepts and theories of His Majesty the King on development : in commemoration of the 50th anniversary of King Bhumibol Adulyadej's accession to the throne
เลขเรียก307.72
ผู้แต่งThailand. Royal Development Projects Board
หัวเรื่อง1. Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 1927-2. Royal Development Projects,3. Royal Development - - Thailand,4. Rural development projects - - Thailand
สำนักพิมพ์ United Nations Development Programme
ปีที่พิมพ์1997
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThai Bond Market
เลขเรียก332.632
ผู้แต่งThai Bond Market Association
หัวเรื่อง1. Bond market - - Thailand2. Bonds - - Thailand
สำนักพิมพ์Thai Bond Market Association
ปีที่พิมพ์2007
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องFOOTPRINTS OF THE BUDDHAS OF THIS ERA IN THAILAND
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งThe Siam society
หัวเรื่อง1. Buddhas - - Thailand
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2005
เลขเรียก581.13
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Budget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand's budget in brief fiscal year 2008
เลขเรียก350.722
ผู้แต่งThailand. Bureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Budget - - Thailand2. Finance - - Thailand,3. Financial management -- Thailand
สำนักพิมพ์The Bureau
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong cion Auction Catalogue 33
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องHong Kong coin Auction Catalogue 35
เลขเรียก737
ผู้แต่งGillio Auctions, Ronald J.
หัวเรื่อง1. Coin - - Catalogs2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์Baldwin{39}s Auctions
ปีที่พิมพ์2002
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe coinage of sian
เลขเรียก737.495
ผู้แต่งLe May, Reginald Stuart
หัวเรื่อง1. Coins -- Thailand2. Coinage -- Thailand
สำนักพิมพ์Siam Society
ปีที่พิมพ์1962
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCorruption and democracy in Thailand
เลขเรียก364.132
ผู้แต่งPasuk Phongpaichit
หัวเรื่อง1. Corruption (in politics)2. Political corruption - - Thailand,3. Democracy - - Thailand,4. social problems
สำนักพิมพ์Political Economy Centre{44} Faculty of Economics{44} Chulalongkorn University
ปีที่พิมพ์1994
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand in Transition
เลขเรียก324.590
ผู้แต่งGovernment Spokesman Bureau
หัวเรื่อง1. Denocracy - - Thailand
สำนักพิมพ์Union Ultar - Violet
ปีที่พิมพ์2008
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2007
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. Financial management -- Thailand2. Budgets -- Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องA who's who diutionary : Thailand executive 1991/92
เลขเรียก926.5
ผู้แต่งAdul Adulyapichct,ed.
หัวเรื่อง1. Goverment executives - - Thailand - - Directorios2. Executives - - Thailand - - Directories,3. Leqislators - - Thailand,4. Thailand - - officials and employees - - Directories
สำนักพิมพ์Published Tawanna
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องJewelry Theasures of Thailand
เลขเรียก739.27
ผู้แต่งWerly Richard
Maquin Bernard
หัวเรื่อง1. Jewelry - - Thailand2. Jewely
สำนักพิมพ์Beauty
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องCurrency Management and Operations in Bank of Thailand
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งBank of Thailand
หัวเรื่อง1. Money and banking2. Bank of Thailand
สำนักพิมพ์Bank of Thailand
ปีที่พิมพ์1990
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen's 6 cycle Birthday Anniversary 12 th August 2004
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งKullasap Gesmankit
หัวเรื่อง1. Queen Thailand2. Sirikit Queen, consort to Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 19,3.
สำนักพิมพ์Government Public Relations
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLes Celebrations marquant Ie 6 cycle de I anniversaire
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งKulasap Kesamankij
หัวเรื่อง1. Queen Thailand2. Sirikit Queen, consort to Bhumibol Adulyadej, King of Thailand, 19,3.
สำนักพิมพ์Departement des Relations Publiqes
ปีที่พิมพ์2004
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องInstitutionalization of Democratic Political processes in Thailand
เลขเรียก321.8
ผู้แต่งPisan Suriyamongkol
หัวเรื่อง1. Soldiers - - Thailand - - Political activity2. Political partes - - Thailand,3. Constitutional law - - Thailand,4. Thailand - - Politics and government
สำนักพิมพ์Printing House of Thammasat
ปีที่พิมพ์1988
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND IN THE 2010's
เลขเรียก959.3044
ผู้แต่งOffice the Permanent Secretary ,thee Prime Minister 's Office
หัวเรื่อง1. Thailand -- History2. Thailand -- Description and travel,3. Thailand -- Social conditions,4. Thailand -- Economic conditions,5. Thailand. National Identity Board
สำนักพิมพ์Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
ปีที่พิมพ์2012
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องThailand the Golden Kingdom
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งWarren, William
Invernizzi Luca
หัวเรื่อง1. Thailand2. Thailand - - Pictorial works
สำนักพิมพ์Tuttle pub.
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องWildlife in the kingdom of Thailand
เลขเรียกR 333.95416
ผู้แต่ง Kelule, L. Bruce
หัวเรื่อง1. Wildlife refuges -- Thailand2. Wildlife conservation -- Thailand,3. National parks and reserves -- Thailand
สำนักพิมพ์Asia Books
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
เลขเรียก929.815
ผู้แต่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์2. Orders of knighthood and chivalry - - Thailand,3. Heraldry
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2000
เลขเรียก168
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไทย2. Budget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์2000
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2003
เลขเรียก168
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไทย2. Budget - - Thailand
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2003
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 1999
เลขเรียก168
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไทย2. Budget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 2001
เลขเรียก168
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไทย2. Buget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์2001
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องTHAILAND'S BUDGET IN BRIEF FISCAL YEAR 1998
เลขเรียก168
ผู้แต่งBureau of the Budget
หัวเรื่อง1. งบประมาณ - - ไทย2. Buget - - Thailand
สำนักพิมพ์P.A. Living
ปีที่พิมพ์1998
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง100 ปี ธนบัตรไทย : 2445 - 2545
เลขเรียก332.404
ผู้แต่งธนาคารแห่งประเทศไทย
หัวเรื่อง1. ธนบัตร - - ไทย2. Bank notes - - Thailand
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษาสรรพคุณฃดน้ำตาลในเลือดของพันธุ์ไม้ไทย
เลขเรียก615.3
ผู้แต่งมาลี บรรจบ
หัวเรื่อง1. พันธุ์ไม้ไทย - - การลดน้ำตาลในเลือด2. ยาสมุนไพร,3. เบาหวาน,4. Herb - - Thailand
สำนักพิมพ์เอส. อาร์. พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องทองแดง
เลขเรียก636.70
ผู้แต่งภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่อง1. เรื่องสั้น2. ทองแดง (สุนัข),3. สุนัข - - ไทย,4. Dogs - - Thailand
สำนักพิมพ์อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องThe Treasure of Siam From a Single Private Collection
เลขเรียก745.5
ผู้แต่งDavidge , Christopher M.
หัวเรื่อง1. ศิลปกรรมไทย2. โบราณวัตถุ,3. Treasure Of Thailand
สำนักพิมพ์CHRISTIE{39}S Auction
ปีที่พิมพ์1999
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมุนไพร : ยาไทยที่ควรรู้
เลขเรียก615.321
ผู้แต่งรุ่งระวี เต็มศิริฤกษ์กุล
หัวเรื่อง1. สมุนไพร - -ไทย2. ยาสมุนไพร,3. Medicinal plants - - Thailand
สำนักพิมพ์ศักดิโสภาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง1. สำนักงบประมาณ2. งบประมาณ,3. การคลัง,4. Budgets -- Thailand,5. Financial management -- Thailand
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสัตว์เลี้ยงวังสระปทุม
เลขเรียก636.7
ผู้แต่งเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ
หัวเรื่อง1. สุนัข - - ไทย2. ทองแดง (สุนัข),3. Dogs - - Thailand
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม