กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Trade Policy. พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the European Union: The WTO Secretariat Reports, 1997-2007
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade development2. Trade Policy
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume TWO : 1999
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade development2. Trade Policy
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume Five : 2006
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade development2. Trade Policy
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the European Union: The EU Reports, 1997-2007
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade development2. Trade Policy
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA: The WTO Secretariat Report, Volume Three: 2001
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade development2. Trade Policy
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume Four : 2004
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade development2. Trade Policy
สำนักพิมพ์สามลดา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of China , 2006
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade Policy2. Trade development
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The U.S. Government Reports, 1996 - 2006
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade Policy2. Trade development
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องTrade Policy Review of the USA : The WTO Secretariat Report, Volume One: 1996
เลขเรียก382.309
ผู้แต่งรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์
หัวเรื่อง1. Trade Policy2. Trade development,3. International economic relations
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม