กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Tsunami. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องTsunami 2004 Nam Chai Thai
เลขเรียก363.349
ผู้แต่งWeber, Karl E.
หัวเรื่อง1. Tsunami2. สึนามิ
สำนักพิมพ์Publishe by
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการใช้ข้อมูลภูมิสารสนเทศ ในการติดตามพื้นที่ประสบภัยคลื่นสึนามิของประเทศไทย
เลขเรียก363.34
ผู้แต่งสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
หัวเรื่อง1. สึนามิ2. Tsunami,3. คลื่นท่าเรือ
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม