กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา Urbanization. พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องLAWS , REGULATIONS , AND INSTITUTIONS IN URBAN DEVELOPMENT ADMINISTION
เลขเรียก352.16
ผู้แต่งGrit Permtanjit
หัวเรื่อง1. Municipal government2. Urbanization
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องLaws, Regulation, and Institutions in Urban Development Administration
เลขเรียก352.16
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่อง1. Municipal government2. Urbanization
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม