กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา technology. พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องThe GIS Guide for Locla Government Officials
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งFleming, Cory
หัวเรื่อง1. Local government - - Information technology2. Geographic information systems - - United states
สำนักพิมพ์ESRI Press
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องAnnual Report 2005
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งMinistry of Information and Communication Technology
หัวเรื่อง1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. Ministry of Information and Communication Technology
สำนักพิมพ์Ministry of Information and Communication Technology
ปีที่พิมพ์2005
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการ การศึกษาสถานภาพการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : A study of the State of the art and the direction of infounation technology research
เลขเรียก
ผู้แต่งอัศนีย์ ก่อตระกูล
หัวเรื่อง1. เทคโนโลยีสารสนเทศ2. technology,3. information,4. วิทยานิพนธ์
สำนักพิมพ์อาร์ตแนด์พาร์ท อัพเดท
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม