กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์). พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเรียนลัด Excel 5 สำหรับวินโดวส์
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งดีนส์, ชีล่า เอส.
หัวเรื่อง1. Excel2. เอ็กเซล 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมือใหม่ หัดใช้ MSN Messenger 7.5
เลขเรียก005.369
ผู้แต่งอิสรียา ตัณฑะพานิชกุล
หัวเรื่อง1. MSN Messenge2. 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์โปรวิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียน-เล่น-เป็นง่าย Photoshop CS5
เลขเรียก006.68
ผู้แต่งเนรมิต แผ่นทอง
หัวเรื่อง1. โฟโต้ซอป ซีเอส 5 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม