กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สงฆ์ -- ชีวประวัติ. พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-253, , สงฆ์ -- ชีวประวัติ. 922.943