กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา โบราณสถาน. พบจำนวนทั้งสิ้น 22 รายชื่อ

กัมพูชา - - ประวัติศาสตร์. , กัมพูชา - - โบราณสถาน.
เชียงชาย - - โบราณสถาน. , เชียงแสน (เชียงราย) - - โบราณสถาน. , เชียงแสน (เชียงราย) - - ประวัติศาสตร์. 930.10
เชียงใหม่ - - ประวัติศาสตร์. , เชียงใหม่ - - โบราณสถาน. 959.3
ไทย (ภาคตะวันตก) - - โบราณสถาน. 959.30
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - โบราณสถาน. 959.30
ไทย (ภาคใต้) - - โบราณสถาน. 959.30
ไทย (ภาคเหนือ) - - โบราณสถาน. 959.30
ไทย - - โบราณสถาน. 930.1
บ้านเชียง (อุดรธานี). , อุทยานประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย. , อุทยานประวัติศาสตร์ - - กำแพงเพชร. , ไทย - - โบราณสถาน. 930.1
โบราณคดี - - พระนครศรีอยุธยา. , พระนครศรีอยุธยา - - โบราณสถาน. 912.593
โบราณสถาน. 930.10
โบราณสถาน. , ไทย - - โบราณสถาน - - การอนุรักษ์และบำรุงรักษา. 720.95
โบราณสถาน. , โบราณสถาน - - นนทบุรี. 732.4
ปราสาทเขาพระวิหาร. , สถาปัตยกรรมเขมร. , ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) - - โบราณสถาน. 726.784
ปราสาทนครหลวง. , ไทย - - โบราณสถาน. 913.09
ปัตตานี -- ประวัติศาสตร์. , ปัตตานี -- โบราณสถาน. , โบราณวัตถุ -- ปัตตานี. , ชาวไทยมุสลิม -- ความเป็นอยู่และประเพณี. 959.3972
พม่า - - โบราณสถาน. 959.1
พระนครศรีอยุธยา - - โบราณสถาน. 959.302
พระพุทธบาทสระบุรี. , สระบุรี - - โบราณสถาน. 294.343
ศิลปกรรมพุทธศาสนา - - ไทย - - สระบุรี. , พระพุทธบาท - - ประวัติ. , ไทย - - ความเป็นอยู่และประเพณี. , สระบุรี - - โบราณสถาน. 959.36
หนองบัวลำภู - - โบราณสถาน. , หนองบัวลำภู - - โบราณวัตถุ. 709.593
อินเดีย - - โบราณสถาน. , อินเดีย - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว. 915.4