สอบถามค่ะ

เป็นหนักศึกษาปริญญาโท อยู่ที่ มหาวิทยาลัยสงขานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ค่ะ สนใจหนังสือ กรณีศึกษา : องค์กรการตรวจสอบด้านจริยธรรม "ระบบ กลไก เครื่องมือการผลักดันและการตรวจสอบ"ด้านจริยธรรม ของคุณจินตนา บิลมาศ จะสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างค่ะ

โดย :
10-06-2015 18:06:02  IP Address: 27.145.103.26
แจ้งลบกระทู้

Re:สอบถามค่ะ

"กรณีศึกษา : องค์กรการตรวจสอบด้านจริยธรรม "ระบบ กลไก เครื่องมือการผลักดันและการตรวจสอบ"ด้านจริยธรรม" สำหรับหนังสือเล่มนี้ เราไม่ได้ให้บุคคลภายนอกยืมออกคะ หากเป็นนักศึกษา ที่ต้องการทั้งเล่ม เราอาจจะส่งไปรษณีย์ไปให้ แต่นักศึกษาต้องออกค่าใช้จ่ายเอง พร้อมกับทำหนังสือของยืม วิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวด้วย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งมาที่ห้องสมุดแล้วเราจะจัดส่งหนังสือไปให้ด้วย (EMS) ระยะเวลาในการให้ยืม 10 วัน หากนักศึกษายังคงต้องการให้ติดต่อที่ ห้องสมุดกรมธนารักษ์ 02-2186337  หรืออาจสืบค้นจากฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์  http://www.thailis.or.th/tdc    

โดย : บรรณารักษ์   Date : 19-06-2015 09:51:49  IP Address: 192.168.60.254
แจ้งลบความคิดเห็น